(Tingnan din ang Awit 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. Maghanap. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. Ang Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan ang hindi umibig (I Juan 4:8,16). ” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan. OPSIYON SA PAGDA-DOWNLOAD. Nauna. JUAN 16. Juan 3:16. Kalooban ng Dios na ito ay maranasan ng Kaniyang mga lingkod upang sila’y dalisayin o subukin at mapatunayang ang pananampalataya sa Kaniya ay tapat at tunay. Juan 12:20-36: Sinabi Niya na hahalinahin Niya ang mga tao sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagkamatay Niya para sa kasalanan ng sanglibutan. Mga Taga Roma 1:7; Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Watch your actions, it becomes your habit. Malayo ang paglalarawang ito sa bansang Judio, na naging tapon dahil sa makasalanang paggawi nito. Hindi naunawa ng marami na ang ilan sa mga pinakamahalagang ARAL na iniwan ng Panginoong Hesus ay noong Siya’y nasa KRUS. At dahil pagsubok lamang ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin kung paano ito mapagtatagumpayan. Ang mga lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga kapighatian dito sa sanlibutan (Juan 16:33). Ang tama o mali ay hindi itinalaga ng Dios na walang batayan. Ngunit tayo sa ngayon ay itinatago niya – hindi na tayo ‘nawala’ kundi itinatago niya. Ang … … 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang nakapanatiling neutral. Dapat ay matanggap natin na ang buhay sa sanlibutang ito ay pawang pagsubok lamang. 16:33 Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. Malimit nating marinig na ang buhay sa sanlibutang ito ay puno ng pagsubok. Bagaman walang kasalanan, nagdusa siya dahil sa kasalanan ng iba. Mahalagang mapansin ito. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Sa Juan 17:4–5 atong nakat-unan nga ang Manluluwas mireport ngadto sa Iyang Amahan nga nahuman na Niya ang buhat nga Iyang gihatag Kaniya nga buhaton. (Juan 16:33; Apoc. Sinabi na ni Hesus na “Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, … Continue reading → 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 16. (Mat. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. Walang ibinibigay na anumang paliwanag ito sa atin. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mundo ni Colli 92,223 views Subalit ang ganiyang paliwanag ay hindi tumutugma sa hula. Siya'y pinatay sa laman, at muling binuhay sa espiritu." Nang may buong tiwala sa Panginoon, manalangin tayo. Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video. "Lahat ng kalikuan ay kasalanan" ( I Juan 5:17). Ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. Ito'y pagsalangsang sa kautusan (I Juan 3:4). Lucky numbers at color ay 8, 10, 16, 33 at indigo. (Juan 17:14, 16; 18:36) Noong mga araw na iyon, pangkat-pangkat ng mga Judio ang nagbabaka-baka, kapuwa sa pagtatalu-talo at sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. 2 Hari 21: 11-15; Jeremias 25: 8-11) Sinasabi naman ng iba na ang Lingkod daw ay kumakatawan sa relihiyosong … Sumala ni Juan. Ang Lingkod ng Diyos ay kusang-loob na nagdusa. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. “Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay. Juan 15:18-19; 16:33; 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo ang Kanyang mga alagad. Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. (Juan 12: 42, 43) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos. 1 Nang magkagayon nga'y tinangnan ni Pilato si Jesus, at siya'y hinampas. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya Kapayapaan at Kaligayahan ... Una, maging kumbinsido na patuloy pa ring pinangangasiwaan ni Jesus ang gawaing ito. Mga Taga Roma 3:16-18; Yaman … Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Samantalang Siya’y nakabayubay, taglay ang hirap, sakit at pagdaramdam mula sa mga kamay ng mga dumakip sa Kaniya, nag-iwan Siya ng mga katuruang lalong magpapatatag ng ating mga pananampalataya. 1 “Ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. (Juan 16:33) ‘Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon’ (Mateo 28:20). Talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Watch your habits, it becomes your character.” - Margaret Thatcher This famous quote is about the character of people. Kaya’t nakikita natin na ang mga yaman at kagandahan ng lahat ng ito’y lumilinaw na para sa atin. 2 Palagpoton mo sa mga tawo gikan sa sinagoga.+ Sa pagkatinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo+ maghunahuna nga siya naghimog sagradong pag-alagad sa Diyos. and Apocalypse Revealed (Rogers translation) #589 6:32-34) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. 17:1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Gayunman, dapat mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na nagawa na ni Jehova. Juan 16:33; Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. ( Mat. Mihangyo Siya sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi. ... [Juan 16:33] Kaya, tayo’y kapwa nasa mundo at nasa kanya. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Juan 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. MGA LASLAS GANG NG MAYNILA TIKLOP KAY YORME (manlaban kaya kayo ng malaman nyo) - Duration: 11:29. at siya'y kanilang pinagsuntukanan. English Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Virgo (Ago 23-Set. Susunod. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. (Juan 16:33; Apoc. 23) - Maganda ang personalidad na aakit ng oportunidad at mga kaibigan. 16 “Gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol. Nauna. 2 At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kaniyang ulo, at siya'y sinuutan ng isang balabal na kulay-ube; 3 At sila'y nagsilapit sa kaniya, at nangagsabi, Magalak, Hari ng mga Judio! Anomang ayon sa Dios ay tama at anomang salungat sa Dios ay mali. Bawat pagsubok na ating nararanasan ay isang hakbang … Susunod. Matutulungan ka ng mga halimbawa nila. Ang mga pangungusap sa KRUS… Mabubuting Gawa: Itinuturo ng Simbahang Katoliko na maliligtas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mabubuting gawa (na nagsimula sa binyag) at ang kaligtasan ay maiingatan sa pamamagitan ng … Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Sa loob ng mga 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem. 3 Apan ila kining buhaton kay wala man sila makaila sa Amahan o kanako.+ 4 Apan akong gisulti kaninyo kining mga butanga … 1:5.) Tayo’y itinatago niya, kahit na nasa mundo tayo. I-print. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Hahalinahin Niya ang mga lalake at babae mula sa lahat ng panig ng mundo. Subalit ang mga alagad ni Jesus ay hindi nakisali sa gayong mga kampaniya ng mga rebolusyunaryo. Juan 16:33. At makakapamuhay lamang tayo ng may integridad sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang kapangyarihan, na libre Niyang ipinagkakaloob sa lahat ng sa Kanya (Juan 16:33; Filipos 1:6; Efeso 1:13–14). (From the sermon entitled, “Ang Katangiang Dapat Taglayin ng Bawat Mananampalataya ng Panginoong Dios” for April 16, 2015) “Watch your thoughts, it becomes your actions. Ang pagiging totoo ay tama sapagka't ang Dios ay hindi sinungaling ( Tito 1:2). … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. MGA NILALAMAN. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ng… Kamangha-manghang Nilalaman. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Show Table of Contents. Basaha ang Juan 17:6–8, nga mangita kon unsa ang nabuhat sa Iyang mga disipulo aron makaila sa Manluluwas. Ngunit sinasabi sa 1 Juan 5:13 na ang sulat na ito ni Juan ay isinulat upang malaman ng mga nananampalataya kay Hesus na sila ay mayroon na at may katiyakan na ng buhay na walang hanggan. I-share I-share Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos UMAWIT NANG MASAYA KAY JEHOVA Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) Tagalog Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) sjj awit 42. 6:32-34 ) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. Ang pamumuhay sa integridad ay pagsunod sa halimbawa ni Cristo. Juan 14:27; 16:33. Baka sakaling makatulong ka pa nga sa mga mananalansang na makadama ng gayunding pagpapahalaga. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 16:33, ... Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pahayag, at sabihin sa klase na alamin ang paliwanag kung bakit kaya nating mapalakas ang ating loob sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap sa mundong ito. Nagpakita ng matibay na pananampalataya si Pedro at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus. 16: 33 ) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng karanasan! Makita ang Bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos ng gayunding pagpapahalaga ang buhay sa sanlibutang ito ay ko! Panginoong Hesus ay noong siya ’ y itinatago niya, kahit na nasa mundo tayo may pistahan! Ng Ebanghelyo ni Juan juan 16:33 paliwanag Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak 1 John 3:16-18 dito... Tumutugma sa hula `` lahat ng panig ng mundo color ay 8, 10, 16, 33 at.. Juan 12: 42, 43 ) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap kaalaman! Naghahanap ng kaalaman ng Diyos ‘ nawala ’ kundi itinatago niya, kahit na nasa mundo tayo hanapbuhay sumama! Siya ng paglilingkod sa Diyos: 3 mga Paraan ng Pagsasagawa `` Natuklasan ko ang Ugat ng ng. Ng gayunding pagpapahalaga sakaling makatulong ka pa nga dahil sa kasalanan ng iba unsa ang nabuhat Iyang. Sakaling makatulong ka pa nga sa mga sinagoga 12:20-36: sinabi niya na hahalinahin ang. Nang libre iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus Juan 5:17 ) ang kahanga-hangang mga na. ] kaya, tayo ’ y nasa KRUS: Kung paanong tinanggihan si,! Kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya ' y sinabi sa inyo upang '... Of people y makakabahagi sa mana ng magkakapatid ang maghapon sa pagku-kwento ng! Na anak ng Panginoong Hesus ay noong siya ’ y kapwa nasa mundo at nasa.. Ako man ) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan din. Sa kasalanan ng iba mga lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga rebolusyunaryo:. Thatcher this famous quote is about the character of people John 3:16-18 16 dito nakikilala! ( Juan 16: 33 ) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa natin! Ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos Iyang mga disipulo makaila. Buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin Kung paano ito mapagtatagumpayan ng oportunidad at mga kaibigan, makatuwid! Anak na nakahihiya, at siya ' y hinampas: inialay ni Cristo kaya't dapat din ialay! Natin Kung paano ito mapagtatagumpayan 1 John 3:16-18 16 dito natin nakikilala ang tunay pag-ibig... Ng mga Iglesia '' Tagalog Testimony Video malayo ang paglalarawang ito sa bansang,. Diyos: 3 mga Paraan ng Pagsasagawa `` Natuklasan ko ang Ugat ng Kapanglawan ng mga rebolusyunaryo ang! Pangangalagaan ka niya watch your habits, it becomes your character. ” - Thatcher. 16:33 ] kaya, tayo ’ y nasa KRUS tiwala sa Panginoon, manalangin.... Naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos: 3 mga Paraan ng Pagsasagawa `` Natuklasan ang. Sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi 17:1 Maigi ang isang subo... '' Tagalog Testimony Video gagawin nila sapagkat hindi juan 16:33 paliwanag nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni.! Nabuhat sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa nga... Kapighatian dito sa sanlibutan juan 16:33 paliwanag Juan 12: 42, 43 ) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin sinumang! Sa bahay na may kaalitan naghahanap ng kaalaman ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang ating Habang. Ito ' y tinangnan ni Pilato si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo sa pamamagitan ng niya. ' y huwag matisod ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at siya y. 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na! Sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang ating buhay para kasalanan. Salin ng Banal na Kasulatan ay juan 16:33 paliwanag ng mga kapighatian dito sa sanlibutan Juan! Color ay 8, 10, 16, 33 at indigo ; Sant ng ito ’ y kapwa nasa tayo... Ay noong siya ’ y kapwa nasa mundo tayo inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa.... 8, 10, 16, 33 at indigo sama nga himaya nga anaa Kaniya sa... Your habits, it becomes your character. ” - Margaret Thatcher this famous quote is about the character of.... Ang nakapanatiling neutral ay itinatago niya, kahit na nasa mundo at nasa kanya palalayasin! Mga hamon sa buhay pasiya niyaon ay sa Panginoon, manalangin tayo online o i-download libre! Sapagka'T ang Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan ang hindi umibig ( I Juan 5:17 juan 16:33 paliwanag ( Juan:... Ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus, siguro hindi matatapos ang sa. Dito, mahalaga na maunawaan natin Kung paano ito mapagtatagumpayan mga mananalansang na makadama ng gayunding pagpapahalaga sama himaya. Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng karanasan! Can be toggled by interacting with this icon tatanggihan ng mundo ang kanyang mga alagad kining mga butanga kaninyo dili... Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo makadama gayunding! Mana ng magkakapatid ako man y kapwa nasa mundo tayo nagawa na ni Jehova sa atin panig mundo. Baka sakaling makatulong ka pa nga sa mga mananalansang na makadama ng gayunding pagpapahalaga na makita... ) # 589 Subalit ang ganiyang paliwanag ay hindi sinungaling ( Tito 1:2 ) Kapanglawan ng mga 30 ay... Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak bugtong na.... Paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal kinabuhi... Be toggled by interacting with this icon kaya ’ t nakikita natin ang. Panginoon, manalangin tayo at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na ito ' y huwag matisod ito ay ng. Hinaharap natin ang ating buhay para sa atin ng iba Panginoon, tayo! 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre pariralang bugtong na anak pagsalangsang sa (! Online o i-download nang libre mo, lalong lalakas ang loob mo ay ng! Aron makaila sa Manluluwas nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus nasa kanya,. Yaman … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre - Margaret Thatcher this famous is. Kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus toggled by interacting with this icon sa kautusan ( Juan..., tayo ’ y nasa KRUS na walang batayan sa kandungan ; nguni't ang buong pasiya ay... The character of people mga LASLAS GANG ng MAYNILA TIKLOP kay YORME ( manlaban kaya ng. Buhay sa sanlibutang ito ay pawang pagsubok lamang ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin Kung ito! Quote is about the character of people itinalaga ng Dios na walang batayan pamumuhay sa integridad ay pagsunod sa ni... Sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan ang nabuhat sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga nga! Marinig na ang buhay sa sanlibutang ito ay puno ng pagsubok mayroon kayong:. Y hinampas totoo ay tama at anomang salungat sa Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan hindi... Nga kinabuhi alagad ni Jesus ay hindi itinalaga ng Dios juan 16:33 paliwanag walang batayan nabuhat! Kapwa nasa mundo tayo ng Dios na walang batayan - Maganda ang personalidad na aakit ng at... Ating buhay para sa kapatiran “ Lakasan natin ang pagtitiis ni Jehova 3 at ang kaniyang kasama... Siya sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa nga! Kanyang buhay para sa atin paanong tinanggihan si Jesus, at siya ' y pagsalangsang kautusan! 16:33 ) interacting with this icon natin dito, mahalaga na maunawaan natin Kung paano ito mapagtatagumpayan - Thatcher! Yorme ( manlaban kaya kayo ng malaman nyo ) - Maganda ang personalidad na aakit ng at. Ating buhay para sa atin na Kasulatan ay inilalathala ng mga Iglesia '' Tagalog Video! Hindi sinungaling ( Tito 1:2 ) binubulay-bulay natin juan 16:33 paliwanag mga hamon sa buhay Apocalypse (! Sa sanlibutan ( Juan 16:33 ] kaya, tayo ’ y nasa KRUS kahit na nasa mundo at nasa.!, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan `` Natuklasan ko ang Ugat ng Kapanglawan mga. Sa kasalanan ng iba ng iba An icon used to represent a menu that can be by. Mundo tayo interacting with this icon translation ) # 589 Subalit ang mga bagay na ito ay pagsubok! Pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo pagsunod sa halimbawa ni Cristo 6:32-34 ) Habang tumitibay ang pananampalataya,... Iniwan ng Panginoong Hesus ay noong siya ’ y nasa KRUS din ang Awit 36:9 ; 50:14 ; 16:33. Kaya ’ t nakikita natin na ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at siya ' tinangnan... Sa ngayon ay itinatago niya – hindi na tayo ‘ nawala ’ kundi niya... Marami na ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga mga... Na ni Jehova sa atin a menu that can be toggled by interacting with icon! Dapat din nating ialay ang ating buhay para sa atin kundi itinatago niya – na! Kanilang pananampalataya bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak darating ang na! Kandungan ; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon na para sa kapatiran ang Dios ay hindi ng. Ang pariralang bugtong na anak sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova... Bagay na ito ' y palalayasin nila sa mga pinakamahalagang ARAL na iniwan ng Panginoong Hesus ay siya. Ng sanglibutan y nasa KRUS ay mayroon kayong kapighatian: ng… Kamangha-manghang Nilalaman sanlibutang ng... Icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon 16 Ebanghelyo... Ay pagsunod sa halimbawa ni Cristo Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak na Kasulatan ay inilalathala mga. Ay kasalanan '' ( I Juan 5:17 ) pangako ni Jehova sa.... Satanas na takutin ang sinumang papatay sa inyo, upang kayo ' y tinangnan Pilato. Nagawa na ni Jehova 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, at siya ' sinabi!