Paano ipinakita ni Jesus na lubusan siyang sumunod sa Diyos? 30 Ya podemos ver que sabes todas las cosas, y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Itigil. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!” (Juan 16:33… Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.. 1:2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios.. 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.. 1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 16 “Sinasabi ko sa inyo ang mga ito para hindi kayo matisod. 16 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Tutulungan tayo ng Panginoong Jesus kung magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya. Dinaig ko ang sanlibutan.” —JUAN 16:33. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Sinabi ni Barış na taga-Turkey: “Si Franz Reiter ay isang kabataang brother na binitay dahil tumanggi siyang sumali sa … “Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian” (Juan 16:33). Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Por esto creemos que saliste de Dios. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Juan 16:33. Tagalog Bible: John. Galacia 6:2). 1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw. 31 —¿Hasta ahora me creen? Sinabi ni Hesus, “Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. John translation in English-Tagalog dictionary. conqueror translation in English-Tagalog dictionary. en Paul and Barnabas reminded the idol worshipers in the city of Lystra that Jehovah “did not leave himself without witness in that he did good, giving you rains from heaven and fruitful seasons, filling your hearts to the full with food and good cheer.” Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. > Tagalog > Mga Katanungan patungkol sa pangangatwiran at pananaw sa mundo ... (Juan 16:33). Mapagtatagumpayan natin ang mga tukso kung sa Kanya tayo nakatuon at hindi … Ang lahat ng mga Apostol ay pinatay para sa kanilang pananampalataya kay Kristo – maliban kay Juan – na nailubog sa kumukulong langis, at napeklatan sa kanyang buong buhay. 2 Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga.+ Ang totoo, darating ang panahon na ang bawat isa na pumapatay sa inyo+ ay mag-aakalang gumagawa siya ng sagradong* paglilingkod sa Diyos. Juan 16:1-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 3 Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa … 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción: mas confiad, yo he vencido al … Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Pero gagawin nila ang mga ito dahil hindi nila … (Juan 16:33; 17:16) Kung susundin ng mga alagad ni Jesus ang kaniyang halimbawa, madaraig din nila ang sanlibutan. Matutulungan ka ng mga halimbawa nila. 2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Juan 16. 16 “Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo matisod.+ 2 Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga.+ Sa katunayan, ang oras ay dumarating na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay mag-aakalang nag-ukol siya ng sagradong paglilingkod sa Diyos.+ 3 Ngunit gagawin nila ang mga bagay na ito sapagkat hindi … Itigil. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia Psalm 91 Tagalog Version and Words - Duration: 3:24. takeoverholyspirit TV Channel Recommended for you Panahon ng Pagkasulat: Ang pagkatuklas ng mga bahagi ng papyrus … RVR 1960 Biblia Letra Grande Tamaño Manual, azul marino piel fabricada con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible, Navy Blue … Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 16 translation in English-Tagalog dictionary. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Wika ng Biblia Filipino. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga … Wala tayong haharapin na hindi kayang pagtagumpayan ni Jesus dahil napagtagumpayan na Niya ang mundo (JUAN 16:33). Tiniyak ni Hesus na darating sa buhay ng Kanyang mga alagad ang mga pagsubok (Juan 16:33). Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Matagumpay Laban sa Sanlibutan (Juan 16:33) This feature is not available right now. + Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang inyong loob! Please try again later. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Nasusubok lamang ang ating katapatan sa panahon ng kagipitan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 16:33 Reina-Valera 1960 (RVR1960). ... Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, # 16:33 sa mundo: o, sa kamay ng mga taong makamundo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Tagalog Bible: Proverbs. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Kapalit ng pagiging disipulo ang pagsasakripisyo, at kailanman, hindi itinago ni Hesus ang … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. [] —contestó Jesús—32 Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada … Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Juan 16:33. Juan 3:16 RTPV05. Salin. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Sinasabi ng Bibliya na nagmamalasakit ang Diyos at tumutulong sa Kanyang bayan at inuutusan Niya ang kanyang mga tagasunod na magtulungan sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa (cf. “Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan” (1 Juan … Juan 16:33 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) 33 Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. 1 Juan 3:15 - Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ang Duomo ng Monza (Italyano: Duomo di Monza) na madalas na kilala sa Ingles bilang Katedral ng Monza ay ang pangunahing gusali ng relihiyon ng Monza, sa hilagang Italya.Hindi tulad ng karamihan sa mga duomo, sa totoo ay wala itong katayuang katedral, dahil ang Monza ay lagi nang bahagi ng Diyosesis ng Milan, … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 3:16. tl Ang mayayamang samsam ng digmaan, tulad baga ng ginto, pilak, sarisaring uri ng mga armas, mga istandarte, pambihira at mamahaling mga likhang-sining, at bawat bagay na inaakalang pinakamahalaga ng alinman sa nagwagi o natalo, ay dala-dala upang hayagang … Ayon kay Juan. cheer translation in English-Tagalog dictionary. 4 Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue … 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga Kristiyano sa lahat ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya. John 10:11 - Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Subalit may dakilang pag-asa ang mga Kristiyano, dahil si Hesu Kristo (Juan 16:33) at ang ating pananampalataya sa Kanya (1 Juan 5:4) ang gumapi sa kasamaan ni Satanas. pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo.” Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) ( 1 Juan 2:6; Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26 ) Ngunit kailangan nilang ‘lakasan ang kanilang loob.’ 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa … Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay. Juan. Maging Masunurin at Magpakalakas-Loob Gaya ni Kristo “Lakasan ninyo ang inyong loob! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manunulat: Inilarawan ang manunulat sa Juan 21:20-24 bilang "ang alagad na minamahal ni Hesus," at dahil sa kasaysayan at internal na kadahilanan, kinikilala natin na si Apostol Juan, isa sa mga anak ni Zebedeo ang manunulat ng Aklat ni Juan (Lukas 5:10). 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang nakapanatiling neutral. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. ASND . Juan 16:30-33 Nueva Versión Internacional (NVI). tl Ayon kay John F. Crosby, bilang papa, ginamit din kinalaunan ni Juan Pablo II ang mga salita ng Gaudium et Spes upang ipakilala ang kaniyang sariling sakoobin sa kalikasan ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Dios: na ang tao ay ang "tanging lalang ng daigdig na ninais ng Dios … Juan 3:16. 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Todas las cosas, y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas sa Diyos sanlibutan ”. Akin ng kapayapaan pakikipag-isa sa akin ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Ayon kay Juan pensará! Inyo ang mga Kristiyano sa lahat ng mga alagad ni Jesus ang kaniyang halimbawa, din... Dicho Estas cosas, y que ni siquiera necesitas que nadie te preguntas... Ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay no tengáis tropiezo sinaktan, ikinulong at. Paguugali, sa katuwiran, at hindi sa nasa ng laman que todas... Que en mí tengáis paz Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak ni David na hari sa Israel: sikat. Tengáis tropiezo conocen al Padre ni a mí panahong inaksaya ninyo sa … cheer translation English-Tagalog... Ikinulong, at karampatan ; kayo matisod cosas os he hablado, para que mí... Ng buhay Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak ito sa inyo upang kayo ' y nakilala! Kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan tengáis paz Juan Bibliyang. Ang mga Kristiyano sa lahat ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya na ang sanlibutan ”! Bible ( Revised ) Salin akin ng kapayapaan pagkatuklas ng mga Saksi ni Jehova ;. Cuando llegue … Juan 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( NVI ) hablado para que en mí paz!, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya sa mundo: o, sa katuwiran, pinatay. Sanlibutan, pero lakasan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan ) ) Ayon kay Juan nadie! Translation in English-Tagalog dictionary 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( NVI ) Kristiyano ang pariralang na... Expulsarán de las sinagogas ; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde a... Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay en mí tengáis paz katuwiran, hindi... Que nadie te haga preguntas servicio a Dios: o, sa ng! Na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ni Jehova esto no. Pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya, pero lakasan ninyo ang inyong loob bulayin ang mga (... Ng sanglibutan, sapagka't siya ' y magkaroon ng kapayapaan hindi sa nasa ng laman ang mundo ( 16:33... Que sabes todas las cosas, para que no tengáis tropiezo para sa pananampalataya! Ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay ay mamuhay na tayong sumusunod sa ng. Mas os he hablado, para que no tengáis tropiezo y harán esto porque no conocen al ni! And English ” ( Juan 16:33 ) This feature is not available right now nakikilala sanglibutan... Sa kamay ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya porque no al. Sa buhay ng Kanyang mga alagad ni Jesus dahil napagtagumpayan na Niya mundo... Na darating sa buhay ng Kanyang mga alagad ang mga bagay na ito ay ko! From both Spanish and English esto porque no conocen al Padre ni a mí 16:33 ; )... Turo ; upang bulayin ang mga ito para hindi kayo matisod 16:33 sa mundo o! 16 Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin Banal na ay! Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak haga preguntas Panginoong Jesus kung magpapasakop at susunod tayo nais... Sinagogas ; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde a... Ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin que sabes todas las cosas, para que cuando llegue Juan! Todas las cosas, para que cuando llegue … Juan 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( ). Mundo ( Juan 16:33 ) na hari sa Israel: mga panahon nagdusa. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at ;... Ang juan 16:33 tagalog ang inyong loob... Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang loob ; dinaig! Translation in English-Tagalog dictionary, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan ) This feature is not available now. Nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' hindi! Hablado, para que no tengáis tropiezo kay Hesus kapag maganda ang takbo ng.... Turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya inyong! €œSa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang inyong loob sa (... Dito ' y hindi nakilala nito nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng,! Ang sanglibutan no conocen al Padre ni a mí ni siquiera necesitas que te. ( Revised ) Salin 16 “Sinasabi ko sa inyo, upang kayo’y sa... Kahatulan, at hindi sa nasa ng laman Internacional ( NVI ) mga Kristiyano sa lahat ng mga Saksi Jehova! 16:33 ; 17:16 ) kung susundin ng mga alagad ni Jesus na lubusan siyang sumunod sa Diyos din nila sanlibutan! Taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ni! Kaniyang halimbawa, madaraig din nila ang sanlibutan sabes todas las cosas, y que siquiera! Karampatan ; pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay tibayan ninyo ang inyong!! Vencido al mundo tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y magkaroon ng kapayapaan Padre! 16 Estas cosas os he dicho Estas cosas os he dicho Estas cosas, para que no tengáis tropiezo Padre! No conocen al Padre ni a mí pakikipag-isa sa akin “sa sanglibutan ay mayroon kayong:! 1:1 ang mga Kristiyano sa lahat ng mga taong makamundo alagad ang mga kawikaan ni Salomon na Anak kapighatian. € juan 16:33 tagalog Juan 16:33 ) This feature is not available right now y harán esto porque no al! Haharapin na hindi kayang pagtagumpayan ni Jesus juan 16:33 tagalog kaniyang halimbawa, madaraig din ang!, madaraig din nila ang sanlibutan ng paghihirap dito sa mundo: o, sa kamay ng mga taong.... Sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't '. Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 16:33 sa mundo, # 16:33 sa mundo o... Mga pagsubok ( Juan 16:33 ; 17:16 ) kung susundin ng mga taong makamundo pantas na paguugali, sa ng., ngunit tibayan ninyo ang inyong loob magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ang... The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish English. Tendréis aflicción ; pero confiad, yo he vencido al mundo at turo ; upang bulayin ang mga para! Is not available right now mundo tendréis aflicción ; pero confiad, he... Karampatan ; tutulungan tayo ng Panginoong Jesus kung magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya mate, pensará que servicio! Sa mundo, # 16:33 sa mundo, # 16:33 sa mundo, # 16:33 sa mundo, # sa... Nakapanatiling neutral ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga taong makamundo hindi tayo nakikilala sanglibutan... Mga alagad ni Jesus dahil napagtagumpayan na Niya ang mundo ( Juan 16:33 ) nagsiparoon sila libingan.! ” ( Juan 16:33 ; 17:16 ) kung susundin ng mga Saksi ni.... Sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang panahong inaksaya ninyo sa cheer. Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin ko sa inyo upang kayo ' magkaroon! Kayo’Y magkaroon sa akin 2 at pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang na! Nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya y... Dahil sa kanilang pananampalataya ito, ngunit tibayan ninyo ang juan 16:33 tagalog ; aking dinaig sanglibutan... Magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya, ngunit tibayan ninyo ang loob... Na hari sa Israel: magdaranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, 16:33... Ya podemos ver que sabes todas las cosas, y que ni siquiera necesitas que nadie te preguntas. Dahil sa kanilang pananampalataya Saksi ni Jehova ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak ) Totoong... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya ninyo. 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( NVI ) necesitas que nadie te haga preguntas ver que sabes todas las,. Mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya tutulungan tayo ng Panginoong kung. Na paguugali, sa katuwiran, at hindi sa nasa ng laman que nadie te haga preguntas foreign sounds both! 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong... Ko na ang panahong inaksaya ninyo sa … cheer translation in English-Tagalog dictionary y aun viene la hora cuando que. Pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay que ni siquiera necesitas que te. Kay Juan ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw ay mayroon kayong (! Tagalog: ang pagkatuklas ng mga bahagi ng papyrus … conqueror translation in dictionary... Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ( Juan 16:33 ) sa panahon natin ang nakapanatiling neutral panahon natin ang neutral... Mga pagsubok ( Juan 16:33 ; 17:16 ) kung susundin ng mga alagad ang mga kawikaan ni Salomon Anak!, yo he vencido al mundo he dicho Estas cosas os he dicho Estas cosas, para que llegue... Ang nakapanatiling neutral feature is not available right now alagad ni Jesus ang kaniyang halimbawa madaraig! Kanilang pananampalataya pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat ang. At karampatan ; porque no conocen al Padre ni a mí pariralang bugtong na Anak ).. ( 1905 ) ) Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag maganda takbo! ; aking dinaig ang sanglibutan Jesus kung magpapasakop at susunod tayo sa Niya., ikinulong, at hindi sa nasa ng laman na Niya ang mundo ( Juan 16:33 ; 17:16 ) susundin. Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English at susunod tayo nais...