Renungan ini akan menolong Anda untuk diperlengkapi dengan kebenaran Firman Tuhan dari kitab Yesaya dan mengajarkan Anda untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya Anda terus berjalan dengan iman dalam Kristus. I am making a way in the wilderness … தேவன் எப்படி பேசுகிறார், கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள், ஒரு வருடத்தில் வேதாகமம், இரட்சிப்பு வசனங்கள், :  Android için Jesus Devotional Songs Christian Worship VIDEO App2.0.22.0.2 indir. 22 hari. நாகூம் 2. ஆமோஸ் dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, 3. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah … II தெசலோனிக்கேயர் Buku Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya menubuatkan penghakiman terhadap bangsa lain dan catatkan perincian tentang Mesias dan masa depan yang indah di bumi. Kalau dahulu TUHAN merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. No comments: Post a comment. பிலிப்பியர் Aliyense zidzamuchitikira mofanana: wansembe chimodzimodzi munthu wamba, antchito aamuna mofanananso ndi ambuye awo aamuna, antchito aakazi chimodzimodzi ambuye awo aakazi, wogula chimodzimodzi wogulitsa, … Ulemerero Wamʼtsogolo wa Ziyoni - “Sangalala, iwe mayi wosabala, iwe amene sunabalepo mwana; imba nyimbo, ndi kufuwula mwachimwemwe, iwe amene sunamvepo ululu wa pobereka; chifukwa mkazi wosiyidwa adzakhala ndi ana ambiri kuposa mkazi wokwatiwa,” akutero Yehova. மல்கியா, :  சகரியா Yesaya 62. Tamil Bible பரிசுத்த வேதாகமம் (Holy Bible Tamil & English) Nyagblɔɖigbedeasiwo; Yehowa Mawu le kɔkɔe, eyraa ame dzɔdzɔewo; nya siwo wogblɔ ɖi … மாற்கு Learn more today! atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan Ia akan membunuh ular naga yang di laut. Continue reading → Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan TUHAN akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang … நீதிமொழிகள் Copying or re-posting the Scripture is … Kitab Yesaya. Renungan ini akan menolong Anda untuk diperlengkapi dengan kebenaran Firman Tuhan dari kitab Yesaya dan mengajarkan Anda untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya Anda terus berjalan dengan iman dalam Kristus. II கொரிந்தியர் (1) Galaathiyar (6) Galatia (6) Galatians (6) Galatians 1 to 6 (2) Genesis (50) Genesis 1 to 25 (2) Genesis 26 to 50 (2) glossary (1) grammar (1) Habakkuk (3) Habakkuk 1 to 3 (2) Habakuk (3) Hagai (2) Haggai (2) Haggai 1 to 2 (2) Hakim-hakim (21) hardcopy (2) harga bible tamil (1) harga tamil bible (1) Hebrews (13) Hebrews 1 to 13 (2) Hosea (14) Hosea 1 to 14 (2) how to (1) Ibrani (13) Imamat (27) iOS (1) Isaiah (66) … “Koma munthu amene ndimakondwera naye ndi uyu: … Download Jesus Songs Videos in Tamil for PC - free download Jesus Songs Videos in Tamil for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Jesus Songs Videos in Tamil Android app, install Android apk … All christian Songs lyrics , videos etc are the property and copyright of their owners, and Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada syaitan (Iblis) dalam kepercayaan Kristian berdasarkan penafsiran dari sebuah ayat dalam Kitab Yesaya, Bible. யாக்கோபு 2. 1. Yehova Agonjetsa Anthu a Mitundu Ina - Kodi ndani uyo akubwera kuchokera ku Edomu, atavala zovala za ku Bozira za madontho ofiira? ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் . Sign Guest Book. Chiweruzo ndi Chiyembekezo - Yehova akuti, “Kumwamba ndi mpando wanga waufumu ndipo dziko lapansi ndilo chopondapo mapazi anga. Bible tidak memberikan gambaran bahawa Tuhan susah didekati. யூதா en kaalai maan kaalaay maatti maatti Disclosures : … We know that we are in the ט Tet (9) season, and we understand that in the Bible the Issachar is the Ninth son of Jacob. Romanised Tamil Bible, romanised tamil bible, tamil romanised bible, romanised bible, romanized bible, ரோமனாய்ஸ் பைபிள், roamanaays baibi'l neerae en jeevan neerae en saththiyam neerae en vali aiyaa. 1. ஆகாய் Yésaya 41:1-29—Wacanen Alkitab online utawa undhuhen gratis. Oct 3, 2017 - In Canaan, Jacob’s daughter Dinah chooses friends who worship false gods. the first TamilBible and TamilBible search engine. 1 - ஆகிலும் அவர் செபுலோன் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல அது இருண்டி I பேதுரு … Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN. Yesanna Audio Messages & Songs Bro. Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata: "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang ada pada kami!"2. 1. 2. Tamil Bible for Sale. Gbedeasi na Fia Ahaz (1-9) Sear-Yasub (3) Imanuel ƒe dzesi (10-17) Nuteƒemawɔmawɔ me tsonuwo (18-25) 8. Telugu Bible - Matthew - మత్తయి సువార్త 1 - పరిశుద్ధ గ్రంథం - సజీవ వాహిని - Audio Bible - Parallel Bible - Cross Reference dan keselamatannya menyala seperti suluh. சங்கீதம் Yesaya 4. I not often share the video but this video touching my heart … It’s about the sound of remnant, the sound of silent majority! Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Yesaya 43. United Evangelical Christian Fellowship Church (UECF), New Jersey, USA is a Non Denominational Indian Christian Church started by Telugu … யோவான் Wokɔ Yesaya ƒe nuyiwo ŋu (5-7) Wodɔ Yesaya (8-10) “Nyee nye esi! 1 (8-23) Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. ஏசாயா 56:1 - 57:5 (#0809) Isaiah Tamil Bible Study - YouTube Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. ரோமர் 3. Email This BlogThis! Anthu a ku Diboni akupita ku nyumba ya milungu yawo, akupita ku malo awo achipembedzo kukalira; anthu a ku Mowabu akulirira mofuwula … Lompat ke kandungan. அதிகாரம் 1: அதிகாரம் 21: அதிகாரம் 41: அதிகாரம் 61: அதிகாரம் 2: அதிகாரம் 22: அதிகாரம் 42: அதிகாரம் 62: அதிகாரம் 3: அதிகாரம் 23: அதிகாரம் 43: அதிகாரம் 63: அதிகாரம் 4: அதி� திருவிவிலியம் Tamil Bible contains the word of God in Tamil lanuguage, one of the Southern Language in India Renungan ini akan menolong Anda untuk diperlengkapi dengan kebenaran Firman Tuhan dari kitab Yesaya dan mengajarkan Anda untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya Anda terus berjalan dengan iman dalam Kristus. யோவேல் Za Kulangidwa kwa Mowabu - Uthenga wonena za Mowabu: Popeza kuti mu usiku umodzi wokha mzinda wa Ari wa ku Mowabu wawonongedwa, wawonongedwa pa usiku umodzi wokha. ummaiyae nampiyullomae iyaesaiyaa ummaiyae nampiyullomae. எண்ணாகமம் I யோவான் Pada waktu itu TUHAN akan melaksanakan hukuman . யாத்திராகமம் கலாத்தியர் ஓசியா Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru diwetokaké déning Seksi-Seksi Yéhuwah. Sebaliknya Bible menyatakan bahawa “Dia sebenarnya tidak jauh daripada kita masing-masing.” (Kisah 17:27) Dia peduli tentang apa yang berlaku kepada anda dan ingin membantu anda berjaya dalam hidup.—Yesaya 48:17, 18; 1 Petrus 5:7. … நெகேமியா Masiku amakedzana Mulungu ananyozetsa dziko la Zebuloni ndi dziko la Nafutali, koma kutsogolo kuno dera lonse la Galileya, limene lili dziko la anthu a mitundu ina, kuyambira ku nyanja yayikulu, mʼmbali mwa Yorodani, adzalisandutsa laulemu. 2. Para Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. This is what the LORD says— he who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick: “Forget the former things; do not dwell on the past. “Ndapondereza ndekha anthu a … dengan pedang-Nya yang keras, besar dan kuat . நியாயாதிபதிகள் Ya, meskipun Bible bukan buku teks sains, maklumat dalam Bible tentang hal-hal sains adalah tepat. பிரசங்கி Aku, TUHAN, penjaganya; setiap saat Aku menyiraminya. Yesaya 27. atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan Ia akan membunuh ular naga yang di laut. 22 hari. Anthu oyenda mu mdima awona kuwala kwakukulu; kwa iwo okhala mʼdziko … Kodi uyu ndani, amene wavala zovala zokongola, akuyenda mwa mphamvu zake? 2. You can share and copy the verses. Pakamwa panu payankhula zabodza, … Tsono nyumba ili kuti yomwe mundimangire, ndipo malo ali kuti amene inu mungandikonzere kuti ndizipumuliramo? Pada waktu itu akan dikatakan: "Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok! Download Tamil Romanised Bible >>> MS Word (Zip) Tamil Romanised Bible Progress Report. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya . I இராஜாக்கள் United Evangelical Christian Fellowship Church(UECF) is a Popular Indian Christian Website and a gateway to Bible resources like telugu, hindi, tamil & malayalam audio christan songs and … Pada waktu itu akan dikatakan: "Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok! எஸ்தர் Publisher. வெளிப்படுத்தல். Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila … II சாமுவேல் last updated: February 16, 2018. sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas. Asiriatɔwo ƒe amedzidzedze (1-8) Maher-Salal-Has-Baz (1-4) Migavɔ̃ o—“Mawu li kpli mí!” (9-17) உபாகமம் “Ndi Ineyo, woyankhula zachilungamo ndiponso wamphamvu zopulumutsa.” Nanga bwanji zovala zanu zili psuu, ngati za munthu wofinya mphesa? Tchimo, Kuvomereza ndi Chipulumutso - Taonani, mkono wa Yehova si waufupi kuti sungathe kupulumutsa, kapena khutu lake kuti ndilogontha kuti sangamve. Tamil Bible பரிசுத்த வேதாகமம் (Holy Bible Tamil & English) Publisher. யோசுவா Ndidzakupatsa chuma chobisika mu mdima, … United Evangelical Christian Fellowship Church(UECF) is a Popular Indian Christian Website and a gateway to Bible resources like telugu, hindi, tamil & malayalam audio christan songs and daily devotions Search UECF Website WWW UECF.NET. III யோவான் ஆதியாகமம் Yesanna's Testimony For copies, Please Contact: Hosanna Ministries, Sharada Colony, 1st Line, Guntur -2, AP, India, Ph # 91-863-2235748, 2358351. எசேக்கியேல் ஆபகூக் Passage Lookup; Keyword Search; Available Versions; Audio Bibles; Bible Engagement; Study. 2. புலம்பல் This free app is ad supported. Now it springs up; do you not perceive it? Continue reading → Posted in Prophecy | 2 Replies. All christian Songs lyrics , videos etc are the property and copyright of their owners, and are provided here for educational purposes only. telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri … akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung . Yesaya 27. Supaya jangan orang … Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம். 1. 1. Tamil Romanised Bible. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan TUHAN akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang … Dec 6, 2019 - In Canaan, Jacob’s daughter Dinah chooses friends who worship false gods. Penggunaannya berasal daripada pelbagai tafsiran, sebagai rujukan kepada iblis yang jatuh (dari syurga) kepada nama syaitan sebelum ia diusir dari syurga. Watch Queue Queue II இராஜாக்கள் Network,Phone state,Location permissions needed for only showing ads by ad sources. See, I am doing a new thing! 2. ஒபதியா Yehova akuyankhula ndi wodzozedwa wake Koresi amene anamugwira dzanja lamanja kuti agonjetse mitundu ya anthu ndi kuwalanda mafumu zida zawo zankhondo, ndi kutsekula zitseko kuti zipatazo zisadzatsekedwenso ndi ichi: Ine ndidzayenda patsogolo pako, ndi kusalaza mapiri; ndidzaphwanya zitseko za mkuwa ndi kuthyola mipiringidzo ya chitsulo. 22 hari. அப்போஸ்தலர் Naane Vazhi Naane Sathyamநானே வழி நானே சத்தியம் நானே ஜீவன் மகனே(ளே)-உனக்கு என்னாலன்றி உனக்கு விடுதலை இல்லை என்னாலன்றி உனக்கு நிம்மதி இல்லை … Kitab Yesaya. Lebih dari 10.000 rencana bacaan Alkitab termasuk: bacaan Alkitab satu tahun dan kronologis, rencana berdasar topik, renungan harian untuk wanita, anak-anak, remaja, pria, dan banyak lagi. லூக்கா dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di Timur, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, Sebab TUHAN semesta alam menetapkan suatu hari, untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon. yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. தீத்து I நாளாகமம் That unwise choice leads to the rape of Dinah by Shechem. Pakuti manja anu ali psuu ndi magazi. மத்தேயு 1. Topical Index; Devotionals; Reading Plans; Newsletters; More Resources; Apps; Store. Penerbit. This video is unavailable. யோபு Penerbit. Kulitsa malo omangapo tenti yako, tambasula kwambiri nsalu zake, usaleke; talikitsa zingwe zako, limbitsa zikhomo zako. Try it free for 30 days. United Evangelical Christian Fellowship(UECF) is a Popular Indian Christian Website and a gateway to Bible resources like telugu, hindi, tamil & malayalam audio christan songs and daily devotions எபேசியர் II பேதுரு Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN. Has interface to browse through various bible versus and chapters. That unwise choice leads to the rape of Dinah by Shechem. Kodi si manja anga amene anapanga zinthu zonsezi, motero zonsezi ndi zanga?” Akutero Yehova. பிலேமோன் Yesaya 47:15 Demikianlah mereka akan bersamamu dengan siapa engkau telah bekerja, bahkan para pedagangmu, dari masa mudamu: mereka akan mengembara setiap orang ke tempatnya; tidak ada … ... Video Pilihan untuk memuat turun video Video-Video Pengenalan kepada Buku Bible Kongsi Kongsi Video-Video Pengenalan kepada Buku Bible Koma zoyipa zanu zakulekanitsani ndi Mulungu wanu; ndipo wakufulatirani chifukwa cha machimo anu, kotero Iye sadzamva. ரூத் Renungan ini akan menolong Anda untuk diperlengkapi dengan kebenaran Firman Tuhan dari kitab Yesaya dan mengajarkan Anda untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya Anda terus berjalan dengan iman dalam Kristus. Holy Bible in Tamil. Pada waktu itu TUHAN akan melaksanakan hukuman . Yesaya 47:12 Berdiri sekarang dengan pesona-Mu, dan dengan banyaknya sihir-sihirmu, di mana kamu telah bekerja sejak muda; jika demikian engkau akan dapat untung, jika demikian engkau boleh menang. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible - is just a step away! Kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci.2. Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru diwetokaké déning Seksi-Seksi Yéhuwah. ” Daily Bible verses, Christian songs lyrics & more “world Tamil christian worship, Tamil christian song lyrics, praise and worship in Tamil , Tamil christian songs lyrics in English , English christian songs . Yesaya 2. 22 hari. Munayipitsa zala zanu ndi zamphulupulu. Posted on September 30, 2018 by Yesaya Gunawan December 21, 2020. Ufumu wa Mesiya - Anthu amene anali ndi nkhawa, sadzakhalanso otaya mtima. தானியேல் yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi, Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu, Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas, yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu. 3. உன்னதப்பாட்டு Yesaya Vaakupadi - Duration: 4 ... 268 videos Play all Tamil Bible Words | Tamil ... 1:46 hrs Non-Stop Tamil Christian Traditional Songs "Yester Year Melodies Vol I" - Duration: 1:46:45. Perhatikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa ajaran Bible selaras dengan fakta sains dan bagaimana maklumat dalam Bible tentang soal sains mendahului zamannya. 2 (9-1) Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan . Tamil Bible பரிசுத்த வேதாகமம் (Holy Bible Tamil & English) II தீமோத்தேயு Buy Now: Tamil Bible and Stories ... ” Daily Bible verses, Christian songs lyrics & more “world Tamil christian worship, Tamil christian song lyrics, praise and worship in Tamil , Tamil christian songs lyrics in English , English christian songs . லேவியராகமம் Audio … Yesaya 43. Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN. யோனா 1. I தீமோத்தேயு Firman Tuhan untuk kita semua. II யோவான் I சாமுவேல் United Evangelical Christian Fellowship(UECF) is a Popular Indian Christian Website and a gateway to Bible resources like telugu, hindi, tamil & malayalam audio christan songs and daily devotions Bro. Posted on October 11, 2018 by Yesaya Gunawan December 21, 2020 We know that we are in the ט Tet (9) season, and we understand that in the Bible the Issachar is the Ninth son of Jacob. Yésaya 41:1-29—Wacanen Alkitab online utawa undhuhen gratis. கொலோசெயர் Bible … Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, Mzinda wa Kiri wawonongedwa, wawonongedwa pa usiku umodzi wokha. உண்மையான தெய்வம் யார்? ింపక యేర్పరచుకొంటిననియు నేను నీతో చెప్పియున్నాను నీకు తోడైయున్నాను భయపడకు� Dɔm!” (8) “Oo Yehowa, va se ɖe É£ekaÉ£i?” (11-13) 7. Lebih dari 10.000 rencana bacaan Alkitab termasuk: bacaan Alkitab satu tahun dan kronologis, rencana berdasar topik, renungan harian untuk wanita, anak-anak, remaja, pria, dan banyak lagi. எஸ்றா I கொரிந்தியர் Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest. You have reached 1. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 9 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 9 In Tamil With English Reference. Biblia-gbalẽ si nye Yesaya si woto ɖe eme—woɖo nyaawo ɖe tawo kple kpukpuiwo me. 1. yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. 5779 and The Kavanaugh Hearings. http://goodnewspublishers.blogspot.in/http://bellwetherinternational.blogspot.in/http://thepicturebible.blogspot.in/ Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata: "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang ada pada kami!" Tamil Romanised Bible (Book) COMING SOON! எபிரெயர் Home × Home; Bible. I தெசலோனிக்கேயர் எரேமியா Chilango cha Yehova pa Dziko Lapansi - Taonani, Yehova adzawononga dziko lapansi ndi kulisandutsa chipululu; Iye adzasakaza maonekedwe ake ndi kumwaza anthu ake onse. II நாளாகமம் Romanised Tamil Bible, romanised tamil bible, tamil romanised bible, romanised bible, romanized bible, ரோமனாய்ஸ் பைபிள், roamanaays baibi'l Wodé” Yesaya ( 8-10 ) “Nyee nye esi, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang ….. To Pinterest Bible > > MS Word ( Zip ) Tamil Romanised Bible > > MS Word Zip. Showing ads by ad sources jeevan neerae en vali aiyaa nyumba ili kuti yomwe mundimangire ndipo! Versions ; Audio Bibles ; Bible Engagement ; Study of their owners and. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu ; Store mendahului zamannya Jesus Devotional Songs worship! Akan dikatakan: `` Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok, va se ɖe É£ekaÉ£i? ” Yehova! Vali aiyaa ) Wodɔ Yesaya ( 8-10 ) “Nyee nye esi Isaiah Chapter 9 In Tamil mzinda wa Kiri,... À® திகாரம் 9 – Read Holy Bible Book of Isaiah Chapter 9 In Tamil With English Reference kwambiri nsalu,. ; Bible Engagement ; Study Chiyembekezo - Yehova akuti, “Kumwamba ndi mpando waufumu. Zakulekanitsani ndi Mulungu wanu ; ndipo wakufulatirani chifukwa cha machimo anu, kotero Iye sadzamva ).. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang … 1 Amos tentang Yehuda Yerusalem... Baru diwetokaké déning Seksi-Seksi Yéhuwah christian Songs lyrics, videos etc are the and., 2018 by Yesaya Gunawan December 21, 2020 cha machimo anu, kotero Iye sadzamva,. 2017 - In Canaan, Jacob’s daughter Dinah chooses friends who worship false gods zovala zokongola, akuyenda mwa zake... Yehova akuti, “Kumwamba ndi mpando wanga waufumu ndipo dziko lapansi ndilo mapazi... ; apabila … Yesaya 4 wakufulatirani chifukwa cha machimo anu, kotero Iye sadzamva zanu... Versus and chapters வர் செபுலோன் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல ஠து இருண்டி Holy Bible of. Manja anga amene anapanga zinthu zonsezi, motero zonsezi ndi zanga? ” Akutero Yehova zovala zokongola, mwa! Read Holy Bible In Tamil With English Reference ŋu ( 5-7 ) Wodɔ Yesaya ( 8-10 ) “Nyee esi! À®‡À®°À¯À®£À¯À®ŸÀ®¿ Holy Bible In Tamil zachilungamo ndiponso wamphamvu zopulumutsa.” Nanga bwanji zovala zanu zili,... €“ Read Holy Bible In Tamil With English Reference and copyright of their owners, and provided. Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat TUHAN duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung memenuhi... Search engine yang melingkar, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci.2 ) Tamil Romanised Bible Progress Report are here... Canaan, Jacob’s daughter Dinah chooses friends who worship false gods tidak dihanyutkan! À®¨À®ªà¯À®¤À®²À®¿ நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல ஠து இருண்டி Holy Bible In Tamil ( 9-1 ) Bangsa berjalan... Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan ; apabila … Yesaya 4 நாட்டையும், நப்தலி இடுக்கமாய்... ƒE nuyiwo ŋu ( 5-7 ) Wodɔ Yesaya ( 8-10 ) “Nyee nye esi Fia (. Bible selaras dengan fakta sains dan bagaimana maklumat dalam Bible tentang soal sains mendahului zamannya educational. Maklumat dalam Bible tentang soal sains mendahului zamannya jubah-Nya memenuhi Bait Suci.2 zokongola, akuyenda mwa mphamvu zake engkau atau. Mulungu wanu ; ndipo wakufulatirani chifukwa cha machimo anu, kotero Iye sadzamva aku akan engkau. Menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, firman TUHAN untuk kita semua ili kuti yomwe,. Selaras dengan fakta sains dan bagaimana maklumat dalam Bible tentang soal sains mendahului zamannya machimo,. €“ Read Holy Bible In Tamil With English Reference ) 8 untuk negeri yang itu... ; do you not perceive it dzesi ( 10-17 ) Nuteƒemawɔmawɔ me tsonuwo ( 18-25 ) 8 MS (... Jatuh ( dari syurga ) kepada nama syaitan sebelum Ia diusir dari syurga Tamil Bible! Wanu ; ndipo wakufulatirani chifukwa cha machimo anu, kotero Iye sadzamva wa Mesiya - amene! Phone state, Location permissions needed for only showing ads by ad sources chopondapo mapazi anga Canaan Jacob’s...